Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż, przygotowanie zawodowe
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

AKTUALNOSCI

16.09.2014 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej


12.09.2014 r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
>> czytaj wiecej

10.09.2014 r.
PRACA W AMAZON
Amazon - amerykański gigant internetowej sprzedaży - rozpoczął kolejny etap rekrutacji pracowników do swojego centrum logistycznego w podpoznańskich Sadach. Tym razem poszukiwanych jest 1000 osób na stanowisko pracownik magazynowy.
Bezrobotni z powiatu średzkiego będą mieli możliwość spotkania się z pracodawcą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w dniu 22.09.2014 r. Początek zaplanowany jest na godz. 10.00 w pok. 19 .
Proponowane wynagrodzenie to: 13 zł / h. Pracodawca zapewnia bezpłatny transport ze Środy Wlkp. oraz możliwość wykupienia posiłków za 1 zł.
Wymagania na stanowisko dotyczą głównie sprawności fizycznej. Chodzi m.in. o gotowość do pracy w trybie zmianowym, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z PUP w celu wpisania na listę ( niezbędną w celach organizacyjnych)
Tel: 61-28-580-32 wew. 41

14.08.2014 r.
Informacja o realizacji projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37497 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”
>> czytaj więcej

06.08.2014 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że są dostępne nowe wnioski oraz regulaminy w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami projektu „Postaw na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla osób należących do co najmniej jednej z następujących grup:
- osoby, które ukończyły 50-ty rok życia,
- osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności
>> dokumenty do pobrania

09.06.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Marketing internetowy” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. Szkolenie przeprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 4/6, który uzyskał 99,50 pkt. czyli największą ilość punktów.

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

22.07.2013 r.
BEZPŁATNE EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
„Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy"
>> czytaj więcej

23.01.2013 r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
>> czytaj więcej

02.04.2012 r.
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Szkolenia
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.