Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż, przygotowanie zawodowe
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

24 grudnia 2014r. (Wigilia)
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
będzie nieczynny

AKTUALNOSCI

15.12.2014 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej


04.12.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 20 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ulicy Szpitalnej 4, który uzyskała 100 pkt. czyli największą ilość punktów.

28.11.2014 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych”. W związku z powyższym zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert, w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
>> czytaj więcej


27.11.2014 r.

PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. ogłasza I edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Stażystom. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usług Powiatowego Urzędu Pracy- podpisując umowy o zorganizowanie stażu. Do konkursu zakwalifikowało się 10 pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu stażu przez osoby bezrobotne podpisali z tymi osobami umowy o pracę.
Wytypowani pracodawcy podzieleni zostali na dwie kategorie: Pracodawcy zatrudniający po stażu osoby do 30 r. ż i Pracodawcy zatrudniający po stażu osoby po 50 r.ż. O tytuł: Pracodawca Przyjazny Stażystom - 30. walczyć będą: 1. CONVERD WORLD Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne ZOO 2. FIRMA TACIAK,, Orange FITNESS KLUB Ewa Bartkowiak 3.PHYTOPHARM KLĘKA Spółka Akcyjna 4. ŚRODA XXI Sp. z o.o. , a o tytuł Pracodawca Przyjazny Stażystom + 50 walczyć będą: 1. CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN w Słupi Wielkiej 2. NOVA POLSKA Sp. z o.o. 3. Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA 4. Środa XXI EDU SP. z o.o. 5. Wytwórnia Urządzeń Grzejnych BANAŚ.
Konkurs trwa 2 tygodnie. Kupony konkursowe będą drukowane w „Gazecie Średzkiej”. Aby kupon był ważny powinien zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz dwa skreślenia, po jednym z każdej kategorii. Kupony wrzucać można do wystawionych zarówno w redakcji gazety jak i w siedzibie urzędu zaplombowanych urn. Przypomnijmy, że spośród osób głosujących wylosowana zostanie nagroda niespodzianka ufundowana przez Organizatora.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w redakcji Gazety Średzkiej oraz w punkcie informacyjnym PUP w Środzie.
>> regulamin

26.11.2014r.
SPRZEDAWCA Z UMIEJĘTNOŚCIĄ OBSŁUGI KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. ogłasza nabór kandydatów na szkolenie SPRZEDAWCA Z UMIEJĘTNOŚCIĄ OBSŁUGI KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH dla 20 osób bezrobotnych Termin rozpoczęcia kursu planowany jest na miesiąc grudzień 2014 r. Czas trwania kursu przewidziany jest na okres około 2 tygodni i obejmować będzie 105 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku. UCZĘSZCZANIE NA SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE. Szkolenie adresowane jest głównie do osób bezrobotnych do 30 roku życia, po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych posiadających status osoby bezrobotnej. INFORMACJA I ZAPISY POK. NR 20 Wnioski będą przyjmowane do 03.12.2014 r.

23.10.2014 r.
ZAGRANICZNE TARGI PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., informuje, iż w pierwszej połowie listopada br. doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu będą brali udział w zagranicznych targach pracy. Rolą doradców EURES będzie informacja o usługach sieci EURES, warunkach życia i pracy w Polsce oraz promowanie ofert pracy polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o przesyłanie ofert pracy pracodawców, którzy są zainteresowani ich promocją podczas targów. Oferty należy przesyłać na adres email: m.lewko@wup.poznan.pl do dnia 31 października 2014 r.

01.10.2014 r.
EUROPEJSKIE DNI PRACY - POZNAŃ 2014
Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, Europejskie Dni Pracy - Poznań 2014. Jest to już dziewiąta edycja Międzynarodowych Targów Pracy organizowanych w Poznaniu, finansowanych ze środków unijnych.
Europejskie Dni Pracy - Poznań 2014
15 października 2014 r.
godz. 11 – 17
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 15 Wejście od ul. Głogowskiej, Poznań
Celem Targów jest podnoszenie poziomu wiedzy odwiedzających Targi na temat form poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostępne będą krajowe i zagraniczne oferty pracy. Odwiedzający Europejskie Dni Pracy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat swobody przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej poprzez zaznajomienie się z warunkami życia i pracy za granicą oraz działaniami podjętymi dla zwalczania barier w mobilności, na jakie napotykają migrujący za pracą. Będą mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach zdobywania umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, np. autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zakładania działalności gospodarczej w kraju i za granicą.
>> czytaj więcej


12.09.2014 r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
>> czytaj wiecej

10.09.2014 r.
PRACA W AMAZON
Amazon - amerykański gigant internetowej sprzedaży - rozpoczął kolejny etap rekrutacji pracowników do swojego centrum logistycznego w podpoznańskich Sadach. Tym razem poszukiwanych jest 1000 osób na stanowisko pracownik magazynowy.
Bezrobotni z powiatu średzkiego będą mieli możliwość spotkania się z pracodawcą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w dniu 22.09.2014 r. Początek zaplanowany jest na godz. 10.00 w pok. 19 .
Proponowane wynagrodzenie to: 13 zł / h. Pracodawca zapewnia bezpłatny transport ze Środy Wlkp. oraz możliwość wykupienia posiłków za 1 zł.
Wymagania na stanowisko dotyczą głównie sprawności fizycznej. Chodzi m.in. o gotowość do pracy w trybie zmianowym, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z PUP w celu wpisania na listę ( niezbędną w celach organizacyjnych)
Tel: 61-28-580-32 wew. 41

14.08.2014 r.
Informacja o realizacji projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37497 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”
>> czytaj więcej

09.06.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Marketing internetowy” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. Szkolenie przeprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 4/6, który uzyskał 99,50 pkt. czyli największą ilość punktów.

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

22.07.2013 r.
BEZPŁATNE EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
„Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy"
>> czytaj więcej

23.01.2013 r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
>> czytaj więcej

02.04.2012 r.
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Szkolenia
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.