Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Bon stażowy
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

5 czerwca 2015r. (piątek)
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
będzie nieczynny

AKTUALNOSCI

22.05.2015 r.
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od poniedziałku 25 maja 2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Celem KFS jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.
W latach 2014 i 2015 środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
>> czytaj więcej

19.05.2015 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

12.05.2015 r.
TWOJA SZANSA NA PRACĘ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zaprasza osoby bezrobotne do wzięcia udziału w projekcie „TWOJA SZANSA NA PRACĘ”
Do programu specjalnego w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy według poniższych kategorii:
• okres pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych – powyżej 12 m-cy,
• wiek – od 30 do 50 lat
• płeć – kobiety
• poziom wykształcenia – zasadnicze zawodowe i niższe
• posiadane kwalifikacje – brak lub niskie
• doświadczenie zawodowe – brak lub poniżej 1 roku
• predyspozycje psychofizyczne – gotowość do zmian, motywacja
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działań, określający ścieżkę rozwoju każdego z uczestników i wybierając najodpowiedniejszy rodzaj wsparcia,
• porada indywidualna,
• porady grupowe i zajęcia aktywizacyjne,
• regularny kontakt z doradcą zawodowym,
trzymiesięczne płatne staże.
W ramach elementów specyficznych wspierających zatrudnienie każda z Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzyma darmową możliwość zmiany wizerunku (np. wizyta u dentysty, okulisty, fryzjera, kosmetyczki, zakup odzieży, itp.).
Wypełnij dołączony formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do nas osobiście lub wyślij pocztą. Ilość miejsc ograniczona!
Szczegółowe informacje:
Katarzyna Kowalska Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., pokój nr 5 ul. Kosynierów 46
Bogumiła Czajka Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., pokój nr 20 ul. Kosynierów 46
>> pobierz ankieta
>> pobierz plakat

30.03.2015
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od poniedziałku dnia 30.03.2015r. z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wstrzymuje do odwołania nabór wniosków.

20.03.2015 r.
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od poniedziałku dnia 23.03.2015r. z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków w sprawie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wstrzymuje do odwołania nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

04.12.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 20 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ulicy Szpitalnej 4, który uzyskała 100 pkt. czyli największą ilość punktów.

14.08.2014 r.
Informacja o realizacji projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37497 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”
>> czytaj więcej

09.06.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Marketing internetowy” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. Szkolenie przeprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 4/6, który uzyskał 99,50 pkt. czyli największą ilość punktów.

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

ZAGRANICZNE OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Staże w ramach bonu stażowego
Szkolenia
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.