Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż, przygotowanie zawodowe
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

02 maj 2014r. (piątek)
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
będzie
nieczynny

AKTUALNOSCI

17.04.2014 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej


11.04.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie pn. „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC” dla 10 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1, które uzyskało 98 pkt. czyli największą ilość punktów.

10.04.2014 r.
XII TARGI PRACY
XII Targi Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. i Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP – Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp. zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na XII Targi Pracy, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2014 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. przy ul. 20 Października 30.
Targi mają być okazją dla osób bezrobotnych do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami (m.in. Biznes Partner Serwis S.C. Wendołowska, Kiliszewski; Promedica24 Warszawa Germany Sp. z o.o.; Euronauka Andrzej Czubaj; Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu; Areszt Śledczy w Środzie Wlkp.; Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.; Areszt Śledczy w Poznaniu; Work Service; JOB Impulse Polska Sp. z o.o.; Intemporis Polska sp. z o.o.; Manpower Group; Biuro Promo sp. z o.o.; Materiały Budowlane A. W. Wesołek sp. z o.o. sp. k.; MC Bauchemie sp. z o.o.; Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu; Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich; Farm-M Partner sp. z o.o.; SANOA sp. z o.o.; DECORA S.A.; ABIS Firma Motoryzacyjna s.c.; BORPOL Karol Boruta; ; Homag Machinery Środa sp. z o.o.; EUPOL Paweł Owczarzak; ALLIGATOR Polska sp. z o.o.)i znalezienia pracy lub stażu w interesującej ich firmie.
W trakcie Targów będzie również okazja do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy. Przez cały czas dyżur pełnić będą doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjaliści ds. dotacji i refundacji. Poszukujący pracy będą mogli także skorzystać z porad Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Agencji Doradztwa Personalnego HR Focus. Będzie można uzyskać informacje na temat aktualnych szkoleń, ofert pracy oraz możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
>> plakat

01.04.2014 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”. W związku z powyższym zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert, w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono poniżej:
>> czytaj więcej

13.03.2014 r.
XII TARGI PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Środzie Wlkp. zapraszają zainteresowanych wystawców do udziału w XII Targach Pracy, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2014 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. przy ul. 20 Października 30.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu firmy z potencjalnymi kandydatami do pracy. Jednocześnie uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do zaprezentowania oferty firmy oraz przybliżenia charakteru działalności przedsiębiorstwa i budowania pozytywnego wizerunku firmy otwartej na kontakty z poszukującymi pracy.
Udział w Targach Pracy jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów przedsięwzięcia: z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy – Magdalena Mizerka-Tłok (tel.: 61 285 80 32 wew. 35), z ramienia Punktu Pośrednictwa Pracy – Bogumiła Frąckowiak-Budzyńska (tel.: 616 770 156).
Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w Targach do dnia 04.04.2014 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
>> formularz zgłoszeniowy *.doc
>> formularz zgłoszeniowy *.pdf

18.02.2014 r.
SZKOLENIE "OBSŁUGA MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC"
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. ogłasza nabór kandydatów na szkolenie pn. „OBSŁUGA MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC” dla 10 osób bezrobotnych. Przewidziany termin realizacji szkolenia: maj - czerwiec 2014r. Czas trwania kursu szacowany jest na okres ok. 3-4 tygodni i obejmować będzie 100 godzin. Szkolenie adresowane jest dla osób po 50 roku życia, z wykształceniem min. zawodowym, które posiadają dobry stan zdrowia. INFORMACJA I ZAPISY POK. NR. 20

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

05.12.2013 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Warmińskiej 1, które uzyskała 100 pkt. czyli największą ilość punktów.

27.11.2013 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg”. W związku z powyższym zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych, w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
>> czytaj więcej

08.11.2013 r.
PROJEKT "DRUGA SZANSA" 50+
Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „DRUGA SZANSA” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Projekt skierowany jest do 40 osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia z terenu powiatu średzkiego. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. tel.: 61-28-580-32 wew. 41 email: oferty.pracy@sroda.pup.gov.pl
>> czytaj więcej

27.09.2013 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w projekcie „Klaster Przedsiębiorczości Migrantów Powrotnych”, który przeznaczony jest dla osób, które wróciły do Polski z emigracji po 1 maja 2004 r. i przebywały w jednym z następujących krajów: Austrii, Niemczech, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Mołdawii, Uzbekistanie, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Grecji, Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie przez minimum 3 miesiące.
>> czytaj więcej

25.07.2013 r.
EURONAUKA: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKTACH I ZDOBYCIA 40000 ZŁ DOTACJI
Firma szkoleniowa Euronauka zaprasza do udziału w projekcie z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada przygotowanie 36 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, ogólnym doradztwie grupowym i indywidualnym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 27 z nich.
>> czytaj więcej

22.07.2013 r.
BEZPŁATNE EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
„Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy"
>> czytaj więcej

05.03.2013 r.
Badanie: „Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie średzkim”
W najbliższym czasie Firma ProVision Solutions Jakub Wróblewski z Wielunia na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeprowadzi badanie „Analiza lokalnego rynku pracy na terenie powiatu średzkiego”.
Badanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb klientów (zarówno osób bezrobotnych jak i Przedsiębiorców) i dostosowanie do nich usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
Zwracamy się zatem z prośbą o pomoc w realizacji badania i w miarę możliwości udzielanie odpowiedzi ankieterom upoważnionym do przeprowadzania wywiadów w imieniu PUP.
Badanie obejmować będzie: szczegółową charakterystykę lokalnego rynku pracy, wyznaczenie głównych trendów i prognoz rozwojowych, wskazanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych, z uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, charakterystykę osób bezrobotnych m.in. pod kątem posiadanego doświadczenia, aktywnego poszukiwania pracy, dotychczasowej współpracy z Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. oraz preferowanych kierunków szkoleniowych.
W obszarze przedsiębiorczości badanie obejmować będzie w szczególności: kondycję przedsiębiorczości na badanym obszarze, oszacowanie potencjału inwestycyjnego, zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, określenie zawodów deficytowych oraz ewaluacja potrzeb szkoleniowych. Jak również ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. oraz skala i zakres dotychczasowej współpracy.

08.02.2013 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI BADAWCZEJ
>> czytaj więcej

23.01.2013 r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
>> czytaj więcej

02.04.2012 r.
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Szkolenia
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.