Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Bon stażowy
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

AKTUALNOSCI

01.04.2015 r.
XIII Targi Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Środzie Wlkp. zapraszają zainteresowanych wystawców do udziału w XIII Targach Pracy, które odbędą się w dniu 23 kwietnia 2015 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. przy ul. 20 Października 30.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu firmy z potencjalnymi kandydatami do pracy. Jednocześnie uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do zaprezentowania oferty firmy oraz przybliżenia charakteru działalności przedsiębiorstwa i budowania pozytywnego wizerunku firmy otwartej na kontakty z poszukującymi pracy.
Udział w Targach Pracy jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów przedsięwzięcia: z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy – Magdalena Mizerka-Tłok (tel.: 61 285 80 32 wew. 35), z ramienia Punktu Pośrednictwa Pracy – Bogumiła Frąckowiak-Budzyńska (tel.: 616 770 156).
Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w Targach do dnia 17.04.2015 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
>> formularz zgłoszeniowy

30.03.2015
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od poniedziałku dnia 30.03.2015r. z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wstrzymuje do odwołania nabór wniosków.

25.03.2015 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

20.03.2015 r.
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od poniedziałku dnia 23.03.2015r. z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków w sprawie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wstrzymuje do odwołania nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

04.12.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 20 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska-Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ulicy Szpitalnej 4, który uzyskała 100 pkt. czyli największą ilość punktów.

14.08.2014 r.
Informacja o realizacji projektu nr 2013-1-PL1-LEO03-37497 finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”
>> czytaj więcej

09.06.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Marketing internetowy” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. Szkolenie przeprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 4/6, który uzyskał 99,50 pkt. czyli największą ilość punktów.

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

ZAGRANICZNE OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Staże w ramach bonu stażowego
Szkolenia
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.