Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Bon stażowy
Bon zatrudnieniowy
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników
Spółdzielnie socjalne

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

AKTUALNOSCI

05.05.2016 r.
LIST NOMINACYJNY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej uzyskał nominację do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2016 za efektywne działania przyczyniające się do zmniejszenia bezrobocia w regionie w promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje: Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.
>> czytaj więcej
 

05.05.2016 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej


04.05.2016 r.
„DRZWI OTWARTE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ”
Informujemy, iż w sobotę 21 maja 2016 roku, organizujemy w siedzibie naszego Urzędu „Drzwi Otwarte” w celu umożliwienia wizyty w Urzędzie Pracy osobom, które z różnych względów nie mogą tego uczynić w normalnych dniach naszego urzędowania. W dniu 21 maja 2016 r. (sobota) Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej będzie można odwiedzić w godzinach od 7:00 do 15:00.
Zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertami pracy, skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, uzyskać informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz innych oferowanych przez Urząd Pracy usługach.

20.04.2016 r.
DRZWI OTWARTE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w sobotę 21 maja 2016 r. w godzinach od 10:30 do 12:30, w swojej siedzibie przy ul. Kościelnej 37 organizuje kolejną edycję "Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy".
W tym dniu zainteresowani będą mogli skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy w naszym regionie oraz na temat możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy za granicą w ramach sieci EURES oraz z tematyką związaną z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

18.04.2016 r.
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż z powodu wyczerpania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zostało wstrzymane od 19 kwietnia 2016 r. Dodatkowo informujemy, że Urząd posiada środki z Funduszu Pracy na organizację staży dla powracających na rynek pracy rodziców po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, oraz osób po 50 r.ż. Więcej informacji w siedzibie PUP bądź pod numerem telefonu: 61-285-80-32 wew. 41

04.04.2016 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora/Inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej 04.04.2016 - termin składania ofert do dnia 18 kwietnia 2016 r.
>> czytaj więcej

25.03.2016 r.
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W związku z dużą ilością złożonych wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – przeznaczonych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych przedszkoli i szkół oraz producentów rolnych, oraz bardzo małą ilością środków przeznaczonych na ten cel.
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. z dniem 26.03.2016 r wstrzymuje przyjmowanie ww. wniosków.

14.03.2016 r.
XIV TARGI PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Środzie Wlkp. zapraszają zainteresowanych wystawców do udziału w XIV Targach Pracy, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. przy ul. 20 Października 30.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu firmy z potencjalnymi kandydatami do pracy. Jednocześnie uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do zaprezentowania oferty firmy oraz przybliżenia charakteru działalności przedsiębiorstwa i budowania pozytywnego wizerunku firmy otwartej na kontakty z poszukującymi pracy.
Udział w Targach Pracy jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów przedsięwzięcia: z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy – Bogumiła Czajka (tel.: 61 285 80 32 wew. 33), z ramienia Punktu Pośrednictwa Pracy – Bogumiła Frąckowiak-Budzyńska (tel.: 616 770 156).
Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w Targach do dnia 01.04.2016 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
>> formularz zgłoszeniowy *.docx
>> formularz zgłoszeniowy *.pdf

03.03.2016 r.
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia został zakończony.

01.03.2016 r.
INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zostaje zakończony o godzinie 15:00 dnia 1 marca 2016 roku z powodu wykorzystania limitu środków przyznanych na ten cel.

23.02.2016 r.
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej ogłasza z dniem 01.03.2016r. nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane
Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.sroda.pup.gov.pl lub w Urzędzie w pokoju nr 9.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane poprawnie wypełnione wnioski.
>> czytaj więcej

>> wnioski do pobrania

14.01.2016
r.
REFUNDACJA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA , NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
>> czytaj więcej

23.12.2015 r.
PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM
18 grudnia 2015 r. w restauracji Max Marina odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia II edycji konkursu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. „PRACODAWCA PRZYJAZNY STAŻYSTOM”. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usługi Powiatowego Urzędu Pracy - podpisując umowy o zorganizowanie stażu oraz promocja i wyłonienie pracodawców powiatu średzkiego, którzy przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. Honorowym patronem Konkursu, był Starosta Średzki, a patronem medialnym tygodnik „Gazeta Średzka”.
>> czytaj więcej

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

ZAGRANICZNE OFERTY PRACY
>> czytaj więcej

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia


PROJEKTY UNIJNE
 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Staże w ramach bonu stażowego
Szkolenia
Refuncja wynagrodzenia osób do 30 lat
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Bon zatrudnieniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.