Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż, przygotowanie zawodowe
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

AKTUALNOSCI

18.07.2014 r.
OFERTY PRACY
>> czytaj więcej


04.07.2014 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że od dnia 07.07.2014r będą dostępne nowe wnioski oraz regulaminy w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami projektu „Postaw na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla osób należących do co najmniej jednej z następujących grup:
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. wpisane w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych);
- osoby, które ukończyły 50-ty rok życia,
- osoby, które nie ukończyły 25- tego roku życia,
- młodzież NEET*
- osoby, które nie ukończyły 30 - tego roku życia,
- osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
przy czym o pierwszeństwie przyznania dofinansowania decyduje równoczesna przynależność bezrobotnego do jak największej liczby powyżej wskazanych grup docelowych.
*osoby bezrobotne do 25 roku życia, nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, które w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania przystąpiły do projektu „Postaw na Przyszłość”( wypełniły deklarację uczestnictwa).
>> dokumenty do pobrania

09.06.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Marketing internetowy” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. Szkolenie przeprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jeleniogórskiej 4/6, który uzyskał 99,50 pkt. czyli największą ilość punktów.

30.05.2014 r.
SZKOLENIE "MARKETING INTERNETOWY"
W środę 7 maja br. w Urzędzie Miejskim pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska, a gminną spółką Środa XXI i Powiatowym Urzędem Pracy podpisane zostało porozumienie, którego wspólnym celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem bezrobotnych kobiet w ciąży. Podpisane porozumienie, to kolejny obok Średzkiej Karty Dużej Rodziny „Wielgachna Famuła”, projekt Gminy Środa Wielkopolska, stanowiący element gminnej polityki prorodzinnej. Ten innowacyjny projekt będzie polegał na organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy szkolenia grupowego dla bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet będących w ciąży. Przeszkolone przez PUP osoby znajdą następnie, na minimum trzy miesiące, zatrudnienie w gminnej spółce Środa XXI, gdzie będą zajmowali się zarządzaniem i prowadzeniem strony internetowej spółki i podległych jej przedszkoli, a także aktywnym pozyskiwaniem kontrahentów, którzy będą chcieli skorzystać z jej oferty reklamowej. W ramach porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. prowadzi rekrutację na szkolenie „Marketing internetowy”. Szczegóły zostały umieszczone na plakacie.
>> czytaj więcej

29.05.2014 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Marketing internetowy”. W związku z powyższym zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych, w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy.
>> czytaj więcej

08.05.2014 r.
DRZWI OTWARTE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w sobotę 17 maja 2014 r. w godzinach od 10.00 do 13.00, w swojej siedzibie przy ul. Kościelnej 37 organizuje kolejną edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy”. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertami pracy za granicą, skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy w kraju i naszym regionie oraz na temat możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, między innymi, z mikropożyczek, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych.

29.04.2014 r.
SPRAWOZDANIE XII TARGI PRACY
W dniu 28 kwietnia 2014 roku od godziny 10.00 do 13.00 w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp. odbyły się XII Targi Pracy. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., partnerami Punkt Pośrednictwa Pracy OHP oraz Doradztwo Personalne HR Focus. Do udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiły się firmy:
• Biznes Partner Serwis S.C. Wendołowska, Kiliszewski;
• Promedica24 Warszawa Germany Sp. z o.o.;
• Euronauka Andrzej Czubaj;
• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu;
• Areszt Śledczy w Środzie Wlkp.;
• Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp.;
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
• Areszt Śledczy w Poznaniu;
• Work Service;
• Biuro Promo sp. z o.o.;
• Materiały Budowlane A. W. Wesołek sp. z o.o. sp. k.;
• MC Bauchemie sp. z o.o.;
• Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu;
• SANOA sp. z o.o.;
• DECORA S.A.;
• ABIS Firma Motoryzacyjna s.c.;
• BORPOL Karol Boruta;
• Homag Machinery Środa sp. z o.o.;
• EUPOL Paweł Owczarzak;
• ALLIGATOR Polska sp. z o.o.
• Centrum Edukacji Językowej s.c.
• Wielkopolska Agencja Rozwoju
• LAVORA Sp. z o.o.
Otwarcia Targów Pracy dokonała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Aneta Kłopot-Wartecka wraz ze Starostą Średzkim Tomaszem Pawlickim. Wystawcy oferowali wolne miejsca pracy między innymi na stanowiskach: lektorzy języków obcych, operator obrabiarek skrawających, tokarz, mechanik, elektryk, strażak, pracownik produkcyjny, pracownik magazynowy, opiekun/opiekunka osób starszych w Niemczech , operator giętarki, monter kadłubów i sekcji, spawacz stoczniowy, cieśla szalunkowy – Holandia, żołnierz zawodowy, strażnik, doradca klienta w banku, pakowacz, kierowca, sprzedawca, magazynier, referent ds. kadr i windykacji, handlowiec, lakiernik, elektromechanik, pracownik ochrony, informatyk, webmaster, product manager.
Celem XII Średzkich Targów Pracy było umożliwienie spotkania pomiędzy pracodawcami a bezrobotnymi oraz osobami poszukującymi pracy. Przedstawiciele firm mieli możliwość zebrania aplikacji od osób zainteresowanych oraz przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo można było skorzystać z pomocy specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy tj. doradców zawodowych, pośredników pracy, a także osób zajmujących się: ofertami Eures, udzielaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniami, stażami oraz innymi aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Targi Pracy odwiedziło około 200 osób.

11.04.2014 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie pn. „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC” dla 10 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1, które uzyskało 98 pkt. czyli największą ilość punktów.

01.04.2014 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”. W związku z powyższym zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert, w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono poniżej:
>> czytaj więcej

18.02.2014 r.
SZKOLENIE "OBSŁUGA MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC"
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. ogłasza nabór kandydatów na szkolenie pn. „OBSŁUGA MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC” dla 10 osób bezrobotnych. Przewidziany termin realizacji szkolenia: maj - czerwiec 2014r. Czas trwania kursu szacowany jest na okres ok. 3-4 tygodni i obejmować będzie 100 godzin. Szkolenie adresowane jest dla osób po 50 roku życia, z wykształceniem min. zawodowym, które posiadają dobry stan zdrowia. INFORMACJA I ZAPISY POK. NR. 20

PLAN SZKOLEŃ
Szkolenia, które planuje zorganizować Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w 2014 roku finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
>> czytaj więcej

05.12.2013 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje, że dokonał wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenie „Operatorów zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg” dla 5 osób bezrobotnych, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Warmińskiej 1, które uzyskała 100 pkt. czyli największą ilość punktów.

27.11.2013 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg”. W związku z powyższym zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych, w celu dokonania wyboru wykonawcy szkolenia finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
>> czytaj więcej

08.11.2013 r.
PROJEKT "DRUGA SZANSA" 50+
Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „DRUGA SZANSA” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Projekt skierowany jest do 40 osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia z terenu powiatu średzkiego. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. tel.: 61-28-580-32 wew. 41 email: oferty.pracy@sroda.pup.gov.pl
>> czytaj więcej

27.09.2013 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w projekcie „Klaster Przedsiębiorczości Migrantów Powrotnych”, który przeznaczony jest dla osób, które wróciły do Polski z emigracji po 1 maja 2004 r. i przebywały w jednym z następujących krajów: Austrii, Niemczech, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Mołdawii, Uzbekistanie, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Grecji, Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie przez minimum 3 miesiące.
>> czytaj więcej

25.07.2013 r.
EURONAUKA: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKTACH I ZDOBYCIA 40000 ZŁ DOTACJI
Firma szkoleniowa Euronauka zaprasza do udziału w projekcie z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada przygotowanie 36 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, ogólnym doradztwie grupowym i indywidualnym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 27 z nich.
>> czytaj więcej

22.07.2013 r.
BEZPŁATNE EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
„Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy"
>> czytaj więcej

05.03.2013 r.
Badanie: „Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie średzkim”
W najbliższym czasie Firma ProVision Solutions Jakub Wróblewski z Wielunia na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. przeprowadzi badanie „Analiza lokalnego rynku pracy na terenie powiatu średzkiego”.
Badanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb klientów (zarówno osób bezrobotnych jak i Przedsiębiorców) i dostosowanie do nich usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
Zwracamy się zatem z prośbą o pomoc w realizacji badania i w miarę możliwości udzielanie odpowiedzi ankieterom upoważnionym do przeprowadzania wywiadów w imieniu PUP.
Badanie obejmować będzie: szczegółową charakterystykę lokalnego rynku pracy, wyznaczenie głównych trendów i prognoz rozwojowych, wskazanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych, z uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, charakterystykę osób bezrobotnych m.in. pod kątem posiadanego doświadczenia, aktywnego poszukiwania pracy, dotychczasowej współpracy z Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. oraz preferowanych kierunków szkoleniowych.
W obszarze przedsiębiorczości badanie obejmować będzie w szczególności: kondycję przedsiębiorczości na badanym obszarze, oszacowanie potencjału inwestycyjnego, zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, określenie zawodów deficytowych oraz ewaluacja potrzeb szkoleniowych. Jak również ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. oraz skala i zakres dotychczasowej współpracy.

08.02.2013 r.
INFORMACJA O WYBORZE JEDNOSTKI BADAWCZEJ
>> czytaj więcej

23.01.2013 r.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
>> czytaj więcej

02.04.2012 r.
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

    PUP w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - od 28 marca 2012r. umożliwiono pracodawcy zgłaszanie oferty pracy w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnodostępnych technik i środków przekazu informacji. W ramach zmian uchylona została regulacja, która zobowiązywała pracodawcę do pisemnego zgłaszania oferty pracy. Pracodawca nadal w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podaje wszystkie wymagane dane.
>> czytaj więcej - pobierz formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. informuje o możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie www.sroda.pup.gov.pl w zakładce: ABC Bezrobotnego.
>>czytaj więcej

 
  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia

 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Szkolenia
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.