Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Strona główna    Kontakt   Napisz do nas     Statystyka

Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.


Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.       Biuletyn Informacji Publicznej PUP Środa Wlkp.
 


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Rejestracja przez internet

    

ABC Bezrobotnego
Osoba bezrobotna
Osoba poszukująca pracy
Dokumenty do rejestracji
Prawo do zasiłku
Wysokość zasiłku
Ubezpieczeznie bezrobotnego
Dodatek aktywizacyjny
Dotacje
Szkolenia
Szkolenia indywidualne
Szkolenia grupowe
Bon stażowy
Bon zatrudnieniowy
Prawa i obowiązki
Utrata statusu bezrobotnego
Świadczenia dla rolników
Spółdzielnie socjalne

 

ABC Pracodawcy
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Zakres pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców
Staż
Zwrot kosztów
Refundacje składek ZUS
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społeczno użyteczne

 

MAIN UP
  
 
 
SPRAWOZDANIE Z V TARGÓW PRACY

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.01.2015 roku
Od dnia 01.06.2014 r. wchodzi w życie przepis ustanawiający wyższą kwotę zasiłku dla bezrobotnych:
• 831,10 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku,
• 652,60 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.
Nie zmieniają się natomiast zasady ustalania wysokości zasiłku w zależności od okresu uprawniającego do tego świadczenia:
- 80% kwoty zasiłku, gdy wskazany okres wynosi mniej niż 5 lat,
- 100% zasiłku, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 5 lat,
- 120% kwoty zasiłku, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.

 Okres obowiązywania

 80 %
kwoty zasiłku brutto

 100 %
kwoty zasiłku brutto

 120 % 
kwoty zasiłku brutto

 Od  1 stycznia
2015 r.

 W okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

664,90 831,10 997,40

 W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

522,10 652,60 783,20

 

 

 

 

 

Wysokość zasiłku od 01.01.2015 r.

  Powiatowy Urzad Pracy w Srodzie Wlkp.

Publiczne Służby Zatrudnienia     Europejski Fundusz Społeczny
    

Bezpłatne szkolenia


PROJEKTY UNIJNE
 

Oferty pracy
Krajowe oferty pracy
Oferty poznańskie
Oferty Eures
Zgłoś ofertę pracy

Usługi
Klub pracy
Wykaz zajęć aktywizacyjnych
Eures
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Wykaz porad grupowych
Europejski Fundusz Społeczny

Przydatne linki
Biuro pośrednictwa pracy
Urzędy pracy
Przydatne strony WWW
Przydatne telefony
Szkolenia, studia z EFS
Rozporządzenia, ustawy

Dokumenty do pobrania
Staże
Staże w ramach bonu stażowego
Szkolenia
Refuncja wynagrodzenia osób do 30 lat
Dotacje
Refundacje stanowisk pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Bon zatrudnieniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dodatek aktywizacyjny
Prace społeczno użyteczne
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Pomoc publiczna
Zatrudnianie cudzoziemców


 


 

 


Copyright 2012. All Rights Reserved.